Omgaan met dominante collega? Hoe werk je efficiënt samen…

Ben je die irritante, slordige en chaotische collega beu? Of is ze dominant? Soms zoekt iemand een oplossing in het verdragen van het gedrag voor de lieve vrede. Of gaat klagen en roddelen. Of zoekt medestanders.

Efficiënter is echter om het gedrag te leren begrijpen en zo aangepast te communiceren. Zodat je begrepen wordt. En de samenwerking effectief is!

 

Uniek, ja. Die verschillen, nee.

Ieder mens is uniek. Jazeker. Maar die verschillen zijn er te veel aan. Vaak zorgen ze voor irritaties.

Jammer, want met collega’s kan je een geweldig team vormen. Juist de verschillen kunnen een voedingsbodem zijn voor een betere service naar de klanten of krachtigere procedures.

 

Hoe ga je van irritatie naar samenwerking?

Irritatie over verschillen is jammer, want samen met collega’s kunnen we geweldige teams vormen.  Belangrijk is dan verschillen respecteren, zelfs waarderen en effectief leren inzetten. Met een persoonlijkheidstest als PersonalColor krijgen medewerkers inzicht in het voorkeursgedrag van zichzelf en dat van hun collega’s.

Alle mensen zijn uniek en hebben bepaalde gedragskenmerken.  De een is extravert, direct, snel, doelgericht, creatief en enthousiast, de andere gevoelig, behulpzaam, geduldig, begripvol, introvert, gestructureerd en bedachtzaam. Het is een soort van sociale vingerafdruk, voorkeursgedrag waarbij iemand zich vertrouwd voelt. Dit gedrag gaat vanzelf.

 

Persoonlijkheidstypen

Gebaseerd op Jung, gebruikt PersonalColor een typologie. Vier basiskleuren rood, geel, groen en blauw maken gedragskenmerken inzichtelijker.

Geel staat bijvoorbeeld voor enthousiast, optimistisch, creatief en overtuigend.

Rood voor gedreven, direct, resultaatgericht en assertief,

Groen voor behulpzaam, geduldig, oprecht en begripvol

Blauw voor formeel, gedetailleerd, bedachtzaam en gestructureerd.

 

Verschillende aanvliegroutes

Iedereen heeft alle basiskleuren in zijn profiel.  Alleen zijn niet alle kleuren (=gedragskenmerken) even sterk ontwikkeld.  Het voorkeursgedrag bestaat meestal uit twee kleuren.

In het profiel van de gemiddelde secretaresse zie je doorgaans veel groen en blauw. Dat helpt in hun ondersteunende rol en het afleveren van verzorgd werk.

Het profiel van een directeur daarentegen kleurt vaker rood, vaak gecombineerd met blauw of geel.  Begrijpelijk, want taakgericht en snel belangrijke beslissingen durven nemen is hier belangrijk.

 

Maar rood en groen staan qua gedragtypologie lijnrecht tegenover elkaar.  Deze mensen hebben totaal andere aanvliegroutes om grip te krijgen op de wereld.  En dat kan wringen.

Grenzen stellen

Secretaresse Anja deed de PersonalColortest en volgde een bijbehorende training om meer inzicht in gedrag te krijgen en beter om te gaan met lastige situaties op de werkvloer.

‘Ik werk samen met 25 dames en allemaal hebben ze een ander karakter.  Ieder mens is geneigd direct vanuit zijn gevoel te reageren en dat is niet altijd de juiste manier.  Uit de test kwam naar voren dat ik de voorkeurskleuren blauw en groen heb.  Dat klopt wel.  Ik ben echt een dienstverlenend, ondersteunend type en vind dat ook prettig.  Door de training ben ik wel een krachtiger persoon geworden.  Ik heb meer begrip gekregen voor verschillende persoonlijkheden, waardoor ik me dingen niet meer zo persoonlijk aantrek.  Maar ik kan nu ook beter grenzen stellen.  Ik had bijvoorbeeld een conflict met een collega die een tegengestelde kleur in haar profiel heeft.  Ze gaf me het gevoel dat ze boven me stond en ze vuurde ongevraagde en ongewenste meningen op me af.  Ik bleef te lang met mijn frustraties doorlopen omdat ik het heel moeilijk vond erover te beginnen.  Uiteindelijk ben ik toch een gesprek aangegaan en heb haar gevraagd meer respect te tonen voor mijn manier van werken.  Dat pakte heel positief uit.  Onze relatie is er door verbeterd.’

 

Complementair

Voor de training had Anja soms moeite met mensen die veel rode energie hebben. ‘Zij bleven maar over mijn grenzen heengaan’, vertelt ze.  ‘Mijn vroegere collega’s dachten vaak: leg het maar bij Anja neer, dan komt het wel goed. Nu trek ik eerder aan de bel.  Mijn huidige manager, ook daadkrachtig, vindt het zelfs prettig om, daar waar nodig, door mij gestuurd te worden.  Vooral als het te snel gaat en ze de details uit het oog verliest.  Door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten zijn we nu complementair aan elkaar’.

 

Het uiteindelijke doel van inzicht in persoonlijkheidstypen is:  effectief samenwerken.  Ofwel complementair zijn aan elkaar. Het weten hoe je het best communiceert met elkaar, of juist niet.

 

Tips in het effectief omgaan met rood, geel, groen en blauw.

Wat doe je niet?

Bij profielen met een rode gedragsvoorkeur:

 1. Stel je niet passief op.
 2. Ga niet te veel in detail. Ga niet uitwijden.

 

Bij profielen met een groene gedragsvoorkeur:

 1. Ga niet koel en afstandelijk met ze om.
 2. Zet ze niet onder druk.

 

Bij profielen met een gele gedragsvoorkeur:

 1. Praat eerder niet over feiten
 2. Kap toekomstdromen en enthousiasme niet direct af.

 

Bij profielen met een blauwe gedragsvoorkeur:

 1. Beslis niet voor hen.
 2. Improviseer niet.

 

Wil je leren hoe je beter kan communiceren, zodat je efficiënter kan samenwerken? Wil je een zicht krijgen op welk type jij bent en welk type je baas is, zodat je wat je zegt kunt afstemmen? Zodat hij je beter begrijpt? Zodat je meer impact hebt?

 

De training ‘vergroot je impact op je werk en in relaties, verdiep je communicatiemogelijkheden’ helpt je daarbij.

 • Leer hoe je makkelijker je ideeën verkoopt, zodat je impact vergroot.
 • Eenvoudiger aangeven wat je belangrijk vindt, zodat je relaties makkelijker verlopen.
 • Vind de weg om het deurtje van de ander te openen, zodat je een echtere, verbindende communicatie kan tot stand brengen.
 • Via je communiceren kan je de kracht van je kwetsbaarheid meer inzetten.

Deze training is onderdeel van het traject Sterk Leiderschap. Dit is een krachtig traject dat je helpt om aan het stuur te staan in een sterk veranderende wereld, als ondernemer, professional of leidinggevende. Vanuit innerlijke, authentieke kracht, met meer plezier en gemak!  Lees er meer over.

PS: Ben je het beu dat je niet je volledige potentieel kan inzetten? Wil je daar verandering in brengen? Weet je dat je diep vanbinnen zelf moet veranderen? En dat een positieve mindset heel veel voor je zal betekenen? Heb je interesse in een jaartraject met mij, wetenschappelijk onderbouwd en ontzettend krachtig? Goed nieuws! Reserveer hier je scan-gesprek, waarin ik je tips en inspiratie geef voor jouw situatie. Meld je asap aan. Eerst komt, eerst maalt!