Wat doen we met de persoonsgegevens die je ingeeft op onze website?  We geven graag meer uitleg.

Wanneer vragen we persoonsgegevens van je?

 • Schrijf je je in voor een e-book, tips, inspiratie, gratis info-materiaal of maak je gebruik van diensten van Bureau Stroom? Dan kunnen we je gegevens vragen die iets over je vertellen. Bijvoorbeeld: je naam, telefoonnummer, e-mailadres, bijkomende informatie, …
 • De persoonsgegevens die je aan ons doorgeeft, worden opgenomen in de bestanden van Bureau Stroom, Jan Mathijs Winterslaan 40, Genk.
 • De gegevens worden in jouw persoonlijk dossiertje opgeslagen, bijvoorbeeld welke gratis informatie je hebt aangevraagd, welke trainingen je hebt gevolgd,…
 • Deze persoonsgegevens worden enkel verzameld met jouw toestemming, dit wil zeggen dat je er een vakje voor hebt aangekruist.

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

We gebruiken je gegevens om verschillende redenen:

 • Om je te helpen
  Bijvoorbeeld om je inspiratie en tips te bezorgen of een aanbieding van coaching of training die je kan helpen.
 • Om onze producten en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren
  Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de info die we je doorsturen, zoveel mogelijk aansluit bij wat je zoekt.
 • Voor statistische doeleinden
  We gebruiken je gegevens om na te gaan wat je boeit, bijvoorbeeld om één keer per jaar na te gaan welke artikels het meest gelezen zijn. De gegevens voor statistische doeleinden worden altijd anoniem verwerkt.

Wat gebeurt er met gevoelige persoonsgegevens?

We gebruiken geen gerechtelijke gegevens uit het strafregister. Andere gevoelige gegevens -bijvoorbeeld over je gezondheid of afkomst- gebruiken we enkel als:

 • dit nodig is in onze samenwerking. Deze gegevens geef je ons zelf en dit betekent dat je hiervoor je uitdrukkelijke toestemming geeft.

Hoe gaan we om met je persoonsgegevens?

We bewaren je gegevens zorgvuldig en houden ze niet langer bij dan nodig.

Je gegevens worden enkel gebruikt door Bureau Stroom, de trainer of coach voor zover ze nodig zijn. We geven je gegevens niet door aan andere instanties.

Wel kan het zijn dat gegevens worden uitgewisseld met externe bedrijven, vb voor de opslag van gegevens, voor het versturen van emails, voor statischische doeleinden (anonieme verwerking) en dergelijke. We garanderen dat deze externe bedrijven de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Hoe weet ik welke persoonsgegevens Bureau Stroom van mij gebruikt?

Je kan je aantal gegevens bekijken en aanpassen via de link die je vindt onderaan elke mail die je krijgt, en dit volgens de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Wil je een volledig overzicht van de gegevens die we van je hebben en de partners met wie we gegevens uitwisselen? Zijn er gegevens onjuist of onvolledig? Stel je vraag dan via het contactformulier van de website of reply op een mail van ons. Onze verantwoordelijke hiervoor is Inge Ketels.

Wat als ik niet wil dat Bureau Stroom mijn gegevens gebruik?

Wil je liever niet dat we je gegevens gebruiken? Dan kan je ons vragen om ze te verwijderen. Stel je vraag dan via het contactformulier van de website of simpelweg via reply op een mail van ons. Onze verantwoordelijke hiervoor is Inge Ketels.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Stel je vraag of meld je klacht via het contactformulier van de website. Onze verantwoordelijke hiervoor is Inge Ketels.

Je kan ook een klacht indienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).