Van zelftwijfel naar geluk en optimaal in je leven staan

Veel mensen hebben last van zelftwijfel. Het beeld dat ze van zichzelf hebben is negatief. Ze denken vaker dat ze niks kunnen of niet goed genoeg zijn. Daardoor voelen ze zich niet goed in hun vel.

Zo ook lange tijd voor Peter Riezebos. Hij kon niet stilzitten en zich niet concentreren. Kon niet om met passieve lessen en starre regels. Een moeilijk geval voor leerkrachten. Het verdict gekregen van ADHD, Asperger-client. Een label van achtergebleven sociaal-emotionele ontwikkeling na de lagere school en later zelfs opgenomen als psychiatrisch probleemgeval.

Hij nam zelf het touw in handen. Gebruikte zijn ‘doe-kracht’ om te experimenteren hoe hij zijn vaardigheden kon vergroten en om oplossingen te bedenken. Het resulteerde in 4 (!) universiteitsdiploma’s en het besef ‘iedereen is intelligent’.

Achteraf heeft hij duidelijk dat een afwijkende leervoorkeur maakte dat zijn intelligentie niet gezien werd. Zo kon hij bijvoorbeeld wel goed luisteren als hij tekende en met zijn handen kon bezig zijn. Leerkrachten echter werden daar woest over en zagen het als desinteresse. Met straf tot gevolg.

Uit onderzoek van Harvard (uit het artikel ‘van Mavo naar Harvard’ van Max Herold, managementissues.com) blijkt dat slechts 20% van de leerlingen in school aansluiting vindt bij de eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Slechts een klein deel van de lerende populatie kan dus eigen talenten naar wens inzetten. Het besef groeit dat iedereen echter getalenteerd is.

Riezebos geeft ook aan dat een verschil in opleiding – universitair of ‘lager’ – niets zegt over intelligentie. Het ene is niet minder dan het andere. Je leert gewoon andere probleemoplossende vaardigheden.

Denk je dus ‘ik heb niet het juiste diploma’, dan kan je er vanaf nu voor kiezen om die gedachte te laten vallen!

 

Welke tips kan je halen uit het verhaal van Peter Riezebos?

  1. Vandaag ga ik positief denken

Deze slogan, die hij aan zijn muur hing, zorgde ervoor dat hij dagelijks zichzelf eraan herinnerde om positieve gedachten te hebben. Hij leerde negatieve gedachten over zichzelf te bannen of om te buigen. Hij besefte goed dat wanneer je minderwaardig over jezelf denkt, het erg lastig is om iets voor jezelf te doen.

 

Door zichzelf te prikkelen met positieve gedachten, optimaliseerde hij het gebruik van zijn brein, vergrootte zijn zelfbeeld en won hij aan slagkracht.

Gandhi schreef al: je gedachten worden je daden, ze beïnvloeden zo je waarden, die dan weer maken wie je bent (of wie je wordt).

Waar, rond welk thema in je leven, kan jij positieve gedachten cultiveren in plaats van blijven rondhangen in negatieve?

 

  1. In plaats van focussen op zwakke punten, al onderzoekend je sterke punten leren kennen en inzetten

Riezebos ging op zoek naar hoe hij anders kon omgaan met zijn problemen. Zo schaakte hij eerst een kwartiertje, om zijn concentratie te verhogen, alvorens te studeren. Of ging hij spinnen om zijn energie kwijt te kunnen om erna te kunnen stilzitten. Met deze zelfbedachte experimentjes verbeterde hij zijn algemene kennis en vaardigheden.

Welke oplossing kan jij bedenken voor een zwak punt? Welke mogelijkheid draagt een zwak punt in zich?

 

  1. Verander de stempel die je met je mee draagt

Riezebos zijn verhaal laat een persoonlijke verandering zien. Van uitzichtloos naar kansrijk. Van probleemgeval tot zelfs uitblinkend leerling. Dit maakt, mede met zijn psychologische wetenschappelijke kennis, dat Riezebos durft te zeggen:”Iedereen is intelligent!”
 

Voor hem kwam dat besef niet van de ene dag op de andere. Successen die hij boekte zetten vaak zijn ideeën over zichzelf op zijn kop. Jarenlang leven vanuit de overtuiging niets te zijn en niks te kunnen, maakt het immers moeilijk om te accepteren dat er mogelijkheden zijn. Toch veranderde hij: van erg onzeker naar onbegrensde mogelijkheden.

Misschien heb je zelf ervaringen die een stempel op je leven hebben gedrukt, door niet passend onderwijs, een niet helpend systeem of een beperkende kijk van ouders of opvoeders, dan helpt Riezebos zijn voorbeeld om hier anders naar te kijken. In zijn boek ‘Van Mavo naar Harvard’ vind je er meer over.

 

Zijn conclusie is dat je veel dingen zelf in de hand hebt.

 

Welke kleine stap kan je vandaag zetten om je stempels te veranderen? Om je ideeën over jezelf te veranderen? Hoe bewijs je voor je zelf het positieve tegenovergestelde?

 

Riezebos werd bestempeld als een probleemgeval. Hij bedacht uiteindelijk zelf oplossingen en experimenten om zijn vaardigheden te verbeteren. Van gewoon te zijn te falen en minderwaardig over zichzelf te denken bracht hij zichzelf naar succes. Iedereen heeft talent. Je gevolgde onderwijs, je mogelijke idee weinig te kunnen hoeft niet bepalend voor jezelf te zijn.

 

Zorg dat je positief leert over jezelf te denken. Ga na hoe je je kwaliteiten kan inzetten. Durf je stempels af te schudden. Accepteer dat er mogelijkheden zijn. Je hebt dingen zelf in de hand, leerde Riezebos.

 

Inge Ketels schreef dit artikel met plezier voor je. Ze helpt professionals en ondernemers (nog meer) floreren. Omdat zelfbeeld en eigenwaarde zo’n fundamentele zaken zijn, biedt ze een jaarprogramma aan om je te helpen die persoon te worden, met die impact en succes, die je verdient te zijn. 

Het jaarprogramma ‘Boost your Inner Self. Your time to shine’ biedt je tools, video’s en krachtige, inspiratie om jezelf te waarderen, je eigenwaarde te boosten, zodat je sterk staat.  Dit ondersteunt je om creatiever in je leven te staan en je kwaliteiten in te kunnen zetten. Met gelukkiger zijn en makkelijker bereiken wat je wil als resultaat.  

Wil je graag anders in je leven staan en weet je niet hoe?

Boost your Inner Self. Your time to shine. Sta sterk met je positief zelfbeeld. Gemakkelijk op je eigen tempo! Klik hier voor meer informatie, lees de referenties en meld je aan.

PS: Ben je het beu dat je niet je volledige potentieel kan inzetten? Wil je daar verandering in brengen? Weet je dat je diep vanbinnen zelf moet veranderen? En dat positiever naar jezelf kijken heel veel voor je zal betekenen? Heb je interesse in dit jaarprogramma?  Klik hier. 

PS2: iemand die je kent, die baat heeft bij dit jaarprogramma? Dank je wel alvast als je doorverwijst naar deze pagina!